Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Αχιλλέας Καμέας

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Σεβαστιανή Σταυροπούλου
τηλ: 2610 367341 – fax: 2610 367650 – email: sdy@eap.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ: 2610 367300 – fax: 2610 367650 – e-mail: info@eap.gr