Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Αχιλλέας Καμέας

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367314
Ε-mail: sdy@eap.gr