Αρχική

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

 

1Ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (SUMMER SCHOOL)

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογές Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού»

 

Αθήνα

http://sdy.eap.gr/

 

Τα Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ) (Mobile and Pervasive Computing Systems) επιτρέπουν την πρόσβαση και χρήση πληροφοριών και υπηρεσιών οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με τον καταλληλότερο τρόπο, ενισχύοντας σημαντικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τροποποιώντας δραματικά κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα συστήματα αυτά είναι «εξαφανισμένες» μέσα στο περιβάλλον στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες τις οποίες εξυπηρετούν – παρέχονται δε με τρόπο έξυπνο, προσαρμοζόμενο, διαρκή, διακριτικό και ασφαλή. Η σχεδίαση των ΣΔΥ απαιτεί τη συνθετική εφαρμογή γνώσεων που προέρχονται από γνωστικά αντικείμενα όπως κατανεμημένα συστήματα, λειτουργικά συστήματα, μηχανική λογισμικού, ασύρματα δίκτυα, δίκτυα κινητού υπολογισμού, τεχνολογία συσκευών, τεχνολογία αισθητήρων, ενσωματωμένα συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη, γνωστική επιστήμη, επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής κα.

Το 1ο Θερινό Σχολείο (1ο ΘΣ-ΣΔΥ) βοηθά τους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ΣΔΥ, δίνοντας έμφαση σε σύγχρονα πεδία εφαρμογής της Κινητής και Διάχυτης Υπολογιστικής. Μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης θα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα, επιδεικνύοντας τα βήματα ανάπτυξης κινητών και διάχυτων εφαρμογών σε επιλεγμένα θεματικά πεδία. Ακολουθεί ένα προσχέδιο του προγράμματος εκπαίδευσης:

Το ΘΣ Απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) ή άλλων συναφών ειδικοτήτων. 

Θα γίνουν δεκτοί το πολύ τριάντα (30)  εκπαιδευόμενοι, με βάση τη χρονολογική σειρά καταβολής της συμμετοχής. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 170 Ευρώ και περιλαμβάνει πακέτο εκπαιδευόμενου, δικαίωμα χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και τηλε-διάσκεψης του ΕΑΠ, καφέ και γεύμα κατά τη δεύτερη εβδομάδα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τη διαμονή και τη μετακίνησή τους προς τις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας στο ΝΟΗΣΙΣ όπου θα διεξαχθούν οι διαλέξεις κατά τη δεύτερη εβδομάδα. Πληροφορίες για την τοποθεσία διεξαγωγής του ΘΣ-ΣΔΥ θα βρείτε εδώ.

Η συμπληρωμένη αίτηση πρέπει να αποσταλεί στον κ. Περικλή Χατζημίσιο (pchatzimisios@ieee.org) το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υπεύθυνοι διοργάνωσης Θερινού Σχολείου:

Πληροφορίες:

  • Λήδα Παπατζήκα, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (2310 379481)

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ EMAIL
Gennaro Boggia Associate Professor, Department of Electrical and Information Engineering, Politecnico di Bari, Italy gennaro.boggia@poliba.it
Giuseppe Piro Postdoc Researcher, Department of Electrical and Information Engineering , Politecnico di Bari, Italy giuseppe.piro@poliba.it
Χρήστος Γκουμόπουλος Λέκτορας, τμ. Μηχ/κων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Παν. Αιγαίου (μέλος ΣΕΠ ΣΔΥ50, ΕΑΠ) goumop@tutors.eap.gr
Αθανάσιος Ιωσηφίδης Επίκουρος Καθηγητής, τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης aiosifidis@el.teithe.gr
Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής, τμ. Μηχ/κων Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (μέλος ΣΕΠ ΣΔΥ62, ΕΑΠ) pkitsos@ieee.org
Πέτρος Νικοπολιτίδης Επίκουρος Καθηγητής, τμ. Πληροφορικής, ΑΠΘ (συντονιστής ΣΔΥ50, ΕΑΠ) petros@csd.auth.gr
Αναστάσιος Νταγιούκλας Επίκουρος Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ dagiuklas@eap.gr 
Θεοφάνης Ορφανουδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ fanis@eap.gr
Γιώργος Παλαιγεωργίου Λέκτορας, Παιδαγωγικό τμ. Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παν. Μακεδονίας (μέλος ΣΕΠ ΣΔΥ60, ΕΑΠ) gpalegeo@uowm.gr
Περικλής Χατζημίσιος Αναπληρωτής Καθηγητής, τμ. Μηχανικών Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (μέλος ΣΕΠ ΣΔΥ61, ΕΑΠ) peris@it.teithe.gr
Κωνσταντίνος Χωριανόπουλος Λέκτορας, τμ. Πληροφορικής, Ιόνιο Παν. (συντονιστής ΣΔΥ60, ΕΑΠ) choko@ionio.gr