Αρχική

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

 

2Ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (SUMMER SCHOOL)

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογές Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού»

Οι ημερομηνίες του Θερινού Σχολείου θα ανακοινωθούν σύντομα

Αθήνα

http://sdy.eap.gr/

 

Τα Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ) (Mobile and Pervasive Computing Systems) επιτρέπουν την πρόσβαση και χρήση πληροφοριών και υπηρεσιών οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με τον καταλληλότερο τρόπο, ενισχύοντας σημαντικά τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τροποποιώντας δραματικά κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα συστήματα αυτά είναι «εξαφανισμένες» μέσα στο περιβάλλον στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες τις οποίες εξυπηρετούν – παρέχονται δε με τρόπο έξυπνο, προσαρμοζόμενο, διαρκή, διακριτικό και ασφαλή. Η σχεδίαση των ΣΔΥ απαιτεί τη συνθετική εφαρμογή γνώσεων που προέρχονται από γνωστικά αντικείμενα όπως κατανεμημένα συστήματα, λειτουργικά συστήματα, μηχανική λογισμικού, ασύρματα δίκτυα, δίκτυα κινητού υπολογισμού, τεχνολογία συσκευών, τεχνολογία αισθητήρων, ενσωματωμένα συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη, γνωστική επιστήμη, επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής κα.

Το 2ο Θερινό Σχολείο (2ο ΘΣ-ΣΔΥ) βοηθά τους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ΣΔΥ, δίνοντας έμφαση σε σύγχρονα πεδία εφαρμογής της Κινητής και Διάχυτης Υπολογιστικής. Μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης θα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα, επιδεικνύοντας τα βήματα ανάπτυξης κινητών και διάχυτων εφαρμογών σε επιλεγμένα θεματικά πεδία. Ακολουθεί ένα προσχέδιο του προγράμματος εκπαίδευσης:

 

Ενδεικτικά θέματα εκπαίδευσης:

ΣΔΥ στον τουρισμό

Mobile and pervasive games

ΣΔΥ στη γεωργία

Προγραμματισμός ενσωματωμένων συστημάτων

Mobile augmented reality

Sharing Social Urban Context in Pervasive Applications

Στους διδάσκοντες περιλαμβάνονται Καθηγητές της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ και Καθηγητές Ελληνικών ΑΕΙ που διδάσκουν στο ΕΑΠ. 

Το 2ο ΘΣ-ΣΔΥ θα διεξαχθεί σε 2 τριήμερα. Στο ενδιάμεσο διάστημα, οι εκπαιδευόμενοι θα μελετήσουν από απόσταση επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό που θα διατεθεί μέσω της πλατφόρμας Moodle και θα συμμετάσχουν σε 1 τηλε-συνεδρία ανά ενότητα εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα θα κληθούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των φοιτητών του ΠΜΣ ΣΔΥ του ΕΑΠ. Κατά τη διάρκεια του θερινου σχολείου θα λάβουν χώρα συνολικά επτά (7) δια ζώσης διαλέξεις και εργαστήρια σε ζητήματα που άπτονται των ΣΔΥ.

Το ΘΣ Απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.

Θα γίνουν δεκτοί το πολύ τριάντα (30)  εκπαιδευόμενοι, με βάση τη χρονολογική σειρά καταβολής της συμμετοχής. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 170 Ευρώ και περιλαμβάνει πακέτο εκπαιδευόμενου, δικαίωμα χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και τηλε-διάσκεψης του ΕΑΠ, καφέ και ελαφρύ γεύμα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τη διαμονή και τη μετακίνησή τους προς τις εγκαταστάσεις όπου θα διεξαχθούν οι διαλέξεις. 

Υπεύθυνοι διοργάνωσης Θερινού Σχολείου:

  • Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ, Διευθυντής ΠΜΣ ΣΔΥ ΕΑΠ (kameas@eap.gr)
  • Δρ. Δαμιανός Γαβαλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, τμ. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Παν. Αιγαίου, μέλος ΣΕΠ ΣΔΥ50, ΕΑΠ (dgavalas@aegean.gr)

Πληροφορίες:

  • Αγγελική Κανελλοπούλου, ΕΑΠ (2610 367991)

Αίτηση συμμετοχής:

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να αποσταλλέι το αργότερο μέχρι 31/08/2015 στο akanellpoulou@eap.gr

 

Το Θερινό Σχολείο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν, μετά από αξιολόγηση, πιστοποιητικά συμμετοχής.