Σχολείο ΔΥ 2016
1 Δεκεμβρίου 2016

3ο Θερινό Σχολείο

Emerging Technologies for 5G and Internet of Things

Μαζί με

IEEE 5G summit

01 – 11 Ιουλίου 2017, Θεσσαλονίκη

Το Θερινό Σχολείο βοηθά τους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Συστημάτων Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΚΔΥ), δίνοντας φέτος έμφαση στις Προηγμένες Τεχνολογίες Επικοινωνιών 5ης Γενιάς (5G) και στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things – IoT). Το ΘΣ απευθύνεται σε τελειόφοιτους και πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)  ή άλλων συναφών ειδικοτήτων. Απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες για το σχολείο, μπορείτε να διαβάσετε εδώ http://sdy.eap.gr/summerschool2017/